Vi servicerer og vedligeholder alle typer kølemaskiner.
Vi udfører Lovpligtig lifteftersyn/ Smøring af liften/ Udskiftning af komponenter og liftslanger.